戎盐(戎盐的功效与作用)

  • A+
所属分类:中药

戎盐的功效与作用

戎盐的功效与作用

【释名】最初出于胡国,所以名戎盐。
【性味】味咸,性寒,无毒。
【功效主治】主治耳聪明目、轻身,使人肌肤润泽,精力旺盛,不易衰老,治目痛,益气,坚肌骨,去毒蛊。治心腹痈、溺血吐血、齿舌出血。助内脏,益精气,除五脏症结,心腹积聚、痈疮疥癣。解芜青、斑蝥毒。

什么是胡盐

什么是胡盐

其实是一种矿石,也是一种中药!是大青盐的别名!
大青盐
【药 名】:大青盐
【别 名】:胡盐(《别录》)、秃登盐、阴土盐(《唐本草》)、石盐、寒盐、冰石(《石药尔雅》)、羌盐(《日华子本草》)、青盐(《本草图经》)、岩盐(《地质矿物学大辞典》)、大青盐(《中药志》)
【处方名】:青盐、戎盐
【商品名】:戎盐,青盐,大青盐。以纯净色青者为佳。
【拼 音】:DAQINGYAN
【英文名】:Halite
【来 源】:为卤化物类矿物石盐的结晶。
【功 效】:凉血明目,滋肾利下。
【主 治】:治尿血,吐血,齿舌出血,目赤痛,风眼烂弦,牙痛。
【性味归经】:咸,寒。①《别录》:“味咸、寒,无毒。”②《日华子本草》:“平。”③《本草衍义》: “甘,咸。”入心、肾、膀胱经。①《本草衍义》:“入肾。”②《本草经疏》:“入手足少阴经。”③ 《长沙药解》:“入足太阳膀胱经。”
【用法用量】:内服:煎汤,3~5分;或入丸、散。外用:研末揩牙或水化漱口、洗目。
【用药忌宜】:水肿忌服。《得配本草》:“呕吐者禁用。”
【药物配伍】:配茯苓,既可滋补脾肾之虚,又可清热利水,用治疗淋症之小便不利等症;配桑叶,祛风热之邪,治疗血分有热的丹赤肿痛,吐血等症。
【动植物资源分布】:主产青海盐湖中,其他如陕西、山东、安徽、云南、甘肃、新疆、内蒙古等地亦产。
【药材的采收与储藏】:全年可采,一般多在6~8月间进行,自盐湖中取出,晒干。
【拉丁名】:药材大青盐Halitum原矿物Halite
【炮制方法】:拣净杂质,簸净灰沙。
【考 证】:出自《神农本草经》 ①李当之:“戎盐,味苦臭,是海潮水浇山石,经久盐凝着石,取之。北海者青,南海者赤。”②陶弘景:“戎盐,其形作块片,或如鸡鸭卵,或如菱米,色紫白,味不甚咸,口尝气臭,正如毈鸡子臭者,言是真。又河南盐池泥中白有凝盐,如石片,打破皆方,青黑色,善疗马脊疮,又疑此或是。盐虽多种而戎盐、卤碱最为要用。”③《纲目》:“《本草》戎盐云,北侮青,南海赤,而诸注乃用白盐,似与本文不合。按《凉州异物志》云,姜赖之墟,今称龙城,刚卤千里,蒺藜之形,其下有盐,累棋而生,出于北国,故名戎盐。白者乃光明盐,而青盐、亦盐则戎盐也。故《西凉记》云,青盐池出盐,正方半寸,其形如石,甚甜美。《真腊记》云,山间有石,味胜于盐,可琢为器。《梁杰公传》言,交河之间,掘碛下数尺,有紫盐,如红如紫,色鲜而甘,其下丈许有瑿珀。《北户录》亦言,张掖池中出桃花盐,色如桃花,随月盈缩。今宁夏近凉州地盐井所出青盐,四方皎洁如石山。丹卫即张掖地,有池,产红盐,红色,此二盐即戎盐之青、赤二色者。医方但用青盐而不用红盐,不知二盐皆名戎盐也。所谓南海、北海者,指西海之南北而言,非炎方之南海也。”
【生药材鉴定】:为正方形或不规则多棱形,直径1~2厘米。青白色至暗白色,半透明,多数颗粒均有小形孔洞1至数个,孔洞为圆形或不规则形。质硬,可砸碎,断面洁净而光亮。气微,味咸。以纯净、色青者为佳。易溶于水。水溶液显钠盐与氯化物的各种特殊反应。显微鉴定: 取本品碎粉少许,用折射率为1.54浸油制成薄片,在偏光镜下观察:多呈立方体形或近立方形;无色透明。突起和糙面几乎见不到。干涉色为均质性,正交偏光间全黑,锥光镜下不显干涉图。折射率:N=1.544。
【中药化学成分】:氯化钠,可能含杂质 Ca++ 0.084%,Mg++0.016%, SO4 0.25%, As<4 p. P. M., Fe+++ 0.0002%等。主含NaCl(石盐);尚含少量铁、钙、镁、钾、硫酸根、碳酸氢根等,少量成分含量因产地而异。
【中药化学鉴定】:本品溶于水。水溶液呈中性、显钠盐和氯化物的鉴别反应。 (1)钠盐鉴别反应:①取铂丝,用浓盐酸湿润后,蘸取本品在无色火焰中燃烧,火焰即显鲜黄色。②取本品中性溶液,加醋酸氧铀锌试液,即发生黄色沉淀。 (2)氯化物鉴别反应:取本品溶液,加硝酸呈酸性后,加硝酸银试液,即发生白色沉淀;分离,取沉淀,加氨试液,沉淀即溶解,再加硝酸,沉淀复生成。另有建议用红外光谱法鉴定。

参考资料:
http://baike.baidu.com/view/273752.htm

求王羲之淳化阁帖+译文

求王羲之淳化阁帖+译文

原文:

适得书。知足下问。吾欲中泠。甚愦愦。向宅上静佳眠。都不知足下来门。甚无意。恨不暂面。王羲之。知欲东。先期共至谢吴处。云何欲行。想忘耳。过此如命。差凉。君可不。今日寔顾不。迟面。力知问。王羲之。比奉对。对兄以释。

岂一。汝不可言。未知集聚日。但有慨叹。各慎护。前与嫂试求屏风。遂不得兹为也。奄至此祸。情愿不遂。缅然永绝。痛之深至。情不能已。况汝岂可胜任。奈何。奈何。无由叙哀。悲酸。

日月如驰。嫂弃背再周。去月穆松大祥。奉瞻廓然。永惟悲摧。情如切割。汝亦增慕。省疏酸感。兄灵柩垂至。永惟崩慕。痛贯心膂。痛当奈何计。慈颜幽翳垂卅年。而吾勿勿。不知堪临。始终不发言。哽绝。当复奈何。吾顷至勿勿。比加下。

省别。具足下小大问。为慰。多分张。念足下悬情。武昌诸子。亦多远宦。足下兼怀。并数问不。老妇顷疾笃。救命恒忧虑。余粗平安。知足下情至。

旦夕都邑。动静清和。想足下使还。具时州将桓公告。慰情。企足下数使命也。谢无奕外任。数书问。无他。仁祖日往。言寻悲酸。如何可言。

伏想嫂安和。自下悉佳。松上下至。乖隔十八年。复得一集。且悲且慰。何物喻。嫂疾至笃。忧怀甚深。穆松难为情地。自慰。犹小差。然故勿勿。

冀得凉渐和耳。诸从并数有问。粗平安。惟修载在远。音问不数。悬情。司州疾笃。不果西。公私可恨。足下所云。皆尽事势。吾无间然。诸问想足下别具。不复言一。

此诸贤粗可。时见省。甚为简阔。远顷异。多小患。而吾疾笃。不得数为叹耳。宰相安和。殷生无
恙。时面兄。当宣兄怀。啖豆鼠伤如佳。今送。能啖不。得足下旃罽。胡桃药二种。知足下至。戎盐乃要也。是服食所须。知足下谓须服食。

方回近之。未许吾此志。知我者希。此有成言。无缘见卿。以当一笑。秋中感怀。异雨冷。足下各可可耳。胛风遂欲成患。甚忧之。力知问。

译文:

刚刚得到书。知道您问。我想中冷。很糊涂。向住宅上静好睡眠。都不知道您来门。很无意。遗憾的是,没有暂时面。王羲之的。知道想东。提前感谢一起到吴国的地方。为什么要走。想忘了。经过这样命令。略凉。你可以不。今天真看不。迟面。努力了解问。王羲之的。遵从回答。对兄弟以释放。

哪一个。你不可以说。不知道聚集太阳。只要有感慨叹息。各慎护。前和嫂子试着寻找屏风。就不能这样做了。突然这灾祸。情愿不就。缅甸是永绝。疼痛的至深。情不能已。何况你怎么能胜任。怎么办。怎么办。由于没有叙述哀伤。悲哀心酸。

时间像奔驰。嫂子逝世两周年。上月穆松周年。瞻仰廓然。永远只有悲摧。爱情像切割。你也增加羡慕。省疏酸感。他的灵柩垂到。永远只有死羡慕。疼痛贯穿心腹。痛应该怎么计算。慈颜幽蔽将近三十年。但我们不要不要。不知道能胜任治理。始终不说话。梗阻绝。该当怎么办。我一会儿到勿勿。比增加下。

省另。具备以下大小问。为安慰。多分散。想念您在心情。武昌等你。也有许多远宦。您兼具。并多次问不。我近来病重。救命常常忧虑。我粗略平安。知道您情到。

早晚城市。动静清和。想必您出使回来。准备时候州将桓公告诉。安慰感情。盼望您有使命的。谢无奕外任。多次写信问。没有别的。仁祖天去。言罢悲哀心酸。怎么可以说。

我想嫂子安和。从下都好。松树上下到。隔离十八年。又找到一个集。又悲又安慰。什么东西比喻。嫂嫂快到重。忧思很深。穆松难为情地。自我安慰。就像小差。所以不要不要。

希望得到凉缓和了。凡随从都有有问题。粗略平安。只有修记载在远方。音讯不敷。在情。司州病重。不果西。公私可恨。您所说的:。全部情况。我没有异议。各问想必您别具。不再说一。

这是你们大体可以。当时被撤销。极为简单宽。远顷不同。很多小问题。而我病重。不到几为之感叹罢了。宰相安和。殷先生没有

还好。当时面哥哥。当宣哥哥怀。吃豆鼠损伤如好。现在送。不能吃不。得到您毛毡。胡桃药两种。知道您到达。戎盐是重要的。这是吃所需。知道您认为需要服用。

方回最近的。不允许我这个想法。知道我的希望。这里有成说。无缘见到你。因为当一笑。秋中感念。不同雨冷。您都可以可以啊。脾风就想成患。非常担心的。努力了解问。

淳化阁帖的流传记录与特色:

传世《阁帖》宋拓善本有:上海图书馆藏宋拓《泉州本淳化阁帖》十卷本(睢阳袁氏家藏本),中国历史博物馆藏《泉州本淳化阁帖》十卷本等,香港中文大学藏《宋拓淳化阁泉州本·王右军书》(卷六、卷七、卷八之残本合并本)。

淳化三年(992年实)为中国书法史上的一大重要节点,它主宰了中国书法的发展方向。《淳化阁帖》的刊刻才最终确立了王羲之的“书圣”地位。《淳化阁帖》开启了官刻丛帖之端,从而掀起了官私刻帖之风。如今宋拓佳本大多已经影印出版,复现了《阁帖》的本来面目。

2019年03月,明代拓本《淳化阁帖》亮相嘉德四季第53期迎春拍卖会。

参考资料来源:-淳化阁帖

戎盐汤

戎盐汤

什么精神?治疗尿不出来还有精神?没有吧,我看前列腺有肿大的迹象……

茯苓戎盐汤

茯苓戎盐汤

什么精神?治疗尿不出来还有精神?没有吧,我看前列腺有肿大的迹象……

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: